Rinset


image

Labour an avel. Plaenaet an draezhenn àr-lerc’h an taol gwal-amzer, èl pa vehe bet gwalc’het get ar mor. Setu kaset n’ouian ket da be lec’h lod ag an traezh bet dastumet er donvor ha pompet dre ar c’han a weler amañ.
Rak emañ an devenn é vonet get ar mor a nebeudigou.

Advertisements

Lezel ur respont

Fill in your details below or click an icon to log in:

Logo WordPress.com

Emaoc'h oc'h ober un evezhiadenn gant ho kont WordPress.com Log Out /  Kemmañ )

Google photo

Emaoc'h oc'h ober un evezhiadenn gant ho kont Google Log Out /  Kemmañ )

Skeudenn Twitter

Emaoc'h oc'h ober un evezhiadenn gant ho kont Twitter Log Out /  Kemmañ )

Luc'hskeudenn Facebook

Emaoc'h oc'h ober un evezhiadenn gant ho kont Facebook Log Out /  Kemmañ )

War gevreañ ouzh %s